Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

Личните данни, които maxtradebg.com получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката maxtradebg.com гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателство.

Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на maxtradebg.com, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.

Какви лични данни събира и съхранява maxtradebg.com?

В регистъра воден за клиентите на maxtradebg.com могат да се поддържат следните видове данни:

Съгласно  текущо провежданата политика, maxtradebg.com събира за своите клиенти само критично необходимата информация за доставка – имена, адрес и телефон.

В какви случаи, как и от кого могат да бъдат използвани личните ми данни?
Достъп до събираните лични данни на клиентите на maxtradebg.com имат само служителите обработващи поръчки, както счетоводния отдел , доколкото това е необходимо за нормалното осчетоводяване на продажбите на фирмата.Извън регламентираните по-горе служители на фирмата, лични данни могат да бъдат предоставяни и на държавни служби или институции, но само в предвидените от закона случай.

Как и къде се съхраняват личните ми данни?
Регистърът воден за клиентите на maxtradebg.com се съхранява на технически носител по установен ред за достъп, съхранение и защита.

Работи на OpenCart
MAXTRADEBG.COM © 2024